BH trách nhiệm công cộng

Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng là gì?

Trong quá trình thực hiện công việc hoặc dịch vụ của mình, doanh nghiệp sẽ gặp các rủi ro liên quan đến lỗi bất cẩn, sai sót của nhân viên hoặc các rủi ro khác có thể xảy ra cho khách hàng hoặc các bên thứ 3 liên quan đến công việc  của mình.

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng là sản phẩm bảo hiểm  giúp bảo vệ doanh nghiệp nếu doanh nghiệp  có trách nhiệm phải bồi thường hoặc giải quyết pháp lý cho thương tích cho bên thứ ba hoặc thiệt hại cho tài sản của bên thứ ba trong quá trình thực hiện công việc cuả doanh nghiệp.  Bảo hiểm Trách nhiệm Công cộng cũng có thể chi trả chi phí pháp lý hợp lý của doanh nghiệp  phát sinh từ việc bảo vệ một khiếu nại chống lại doanh nghiệp .

Ví dụ :

Chủ nhà hàng phải bồi thường cho thực khách nếu thức ăn có vấn đề, chủ cửa hàng phải bồi thường cho thương tích của khách hàng khi bị hàng hóa trên giá rơi trúng người; cơ sở đào tạo phải bồi thường   khi quạt trần rơi trúng đầu thí sinh dự thi, chủ khách sạn phải bồi thường thiệt hại trong sự cố thang máy, người trông coi bãi đỗ xe có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đèn xe vỡ …Các loại trách nhiệm đó được gọi là trách nhiệm công cộng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm trách nhiệm công cộng : 

Địa điểm kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh

Quy mô doanh nghiệp

Dịch vụ khách hàng

Liên hệ: Bảo hiểm PVI Tây Ninh
Trụ sở chính: 198 Đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 0982 770 061
Email: bichptn@pvi.com.vn /Website: www.pvitayninh.com

Liên hệ
PVI Tây Ninh, Hân hạnh phục vụ Quý Khách
Tư vấn viên