BH Tai nạn hộ sử dụng điện

Các sản phẩm bảo hiểm con người của Bảo hiểm PVI phong phú, đa dạng và luôn được cải tiến phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.

Đối tượng được bảo hiểm:

 • Các thành viên gia đình cùng một hộ khẩu, có hợp đồng sử dụng điện với cơ quan quản lý điện sở tại.
 • Mở rộng: Các thành viên khác trong gia đình (con cái, ông bà, cha mẹ, những người có quan hệ huyết thống với chủ hộ) không có trong hộ khẩu nhưng sống cùng chủ hợp đồng sử dụng điện.
 • Người có hành động cứu người, tài sản do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại hộ đăng ký sử dụng điện

Đối tượng không được bảo hiểm

 • Các thành viên của các cơ sở sử dụng điện để sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ điện hoặc các thành viên có hộ khẩu thường trú tại hộ đăng ký sử dụng điện nhưng bị thần kinh, tâm thần hoặc bị tàn phế nặng (> 81%).
 • Người thuê trọ hoặc ở nhờ tại các hộ có tham gia bảo hiểm (ngoại trừ có những thỏa thuận khác)

Phạm vi bảo hiểm:

Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra do Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương tật thân

thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ đăng ký sử dụng điện.

Quyền lợi bảo hiểm:

 • Tử vong do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại hộ đăng ký sử dụng điện: Bảo hiểm PVI sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm PVI trả tiền bảo hiểm theo “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật” ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính.
 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm PVI sẽ thanh toán các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình điều trị nhưng tối đa không quá định mức quy định theo “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật” ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính.

Điều khoản bổ sung: 

Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã tham gia bảo hiểm theo Quy tắc Bảo hiểm Tai nạn Hộ sử dụng điện của Bảo hiểm PVI và đóng phí bảo hiểm đầy đủ, đồng thời tuân thủ các điều khoản, điều kiện và loại trừ trong Quy tắc, khách hàng có thể tham gia thêm điều khoản bổ sung mở rộng như sau:

 • Điều khoản bổ sung 01:  Mở rộng phạm vi bảo hiểm cho Người được bảo hiểm cho trường hợp Người được bảo hiểm tử vong/ thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra ngoài phạm vi hộ đăng ký sử dụng điện (giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam).
 • Điều khoản bổ sung 02: Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể hoặc tử vong do tai nạn không phải do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện hoặc do Người được bảo hiểm có hành động tự vệ chính đáng, hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp hoặc Người được bảo hiểm mất tích và Tòa án có quyết định tuyên bố là mất tích do tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm (với điều kiện và quyền lợi chi tiếttại đây)

Các rủi ro được bảo hiểm nêu trên phải xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam và trong thời hạn bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Ưu thế vượt trội trên thị trường

 • Bảo hiểm PVI – Nhà bảo hiểm chuyên nghiệp số 1 Việt Nam – chuyên cung cấp sản phẩm bảo hiểm với quyền lợi ưu việt và chi phí hợp lý.
 • Chương trình bảo hiểm thiết thực, quyền lợi ưu việt với chi phí hợp lý.
 • Thủ tục tham gia và bồi thường nhanh chóng, đơn giản.

Các sản phẩm bảo hiểm con người của Bảo hiểm PVI phong phú, đa dạng và luôn được cải tiến phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.

Đối tượng được bảo hiểm:

 • Các thành viên gia đình cùng một hộ khẩu, có hợp đồng sử dụng điện với cơ quan quản lý điện sở tại.
 • Mở rộng: Các thành viên khác trong gia đình (con cái, ông bà, cha mẹ, những người có quan hệ huyết thống với chủ hộ) không có trong hộ khẩu nhưng sống cùng chủ hợp đồng sử dụng điện.
 • Người có hành động cứu người, tài sản do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại hộ đăng ký sử dụng điện

Đối tượng không được bảo hiểm: 

 • Các thành viên của các cơ sở sử dụng điện để sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ điện hoặc các thành viên có hộ khẩu thường trú tại hộ đăng ký sử dụng điện nhưng bị thần kinh, tâm thần hoặc bị tàn phế nặng (> 81%).
 • Người thuê trọ hoặc ở nhờ tại các hộ có tham gia bảo hiểm (ngoại trừ có những thỏa thuận khác)

Phạm vi bảo hiểm: 

Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra do Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương tật thân

thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ đăng ký sử dụng điện.

Quyền lợi bảo hiểm:

 • Tử vong do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại hộ đăng ký sử dụng điện: Bảo hiểm PVI sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm PVI trả tiền bảo hiểm theo “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật” ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính.
 • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm PVI sẽ thanh toán các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình điều trị nhưng tối đa không quá định mức quy định theo “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật” ban hành kèm theo Quyết định số 05/TC-BH ngày 02/01/1993 của Bộ Tài chính.

Điều khoản bổ sung: 

Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã tham gia bảo hiểm theo Quy tắc Bảo hiểm Tai nạn Hộ sử dụng điện của Bảo hiểm PVI và đóng phí bảo hiểm đầy đủ, đồng thời tuân thủ các điều khoản, điều kiện và loại trừ trong Quy tắc, khách hàng có thể tham gia thêm điều khoản bổ sung mở rộng như sau:

 • Điều khoản bổ sung 01:  Mở rộng phạm vi bảo hiểm cho Người được bảo hiểm cho trường hợp Người được bảo hiểm tử vong/ thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra ngoài phạm vi hộ đăng ký sử dụng điện (giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam).
 • Điều khoản bổ sung 02: Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể hoặc tử vong do tai nạn không phải do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện hoặc do Người được bảo hiểm có hành động tự vệ chính đáng, hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp hoặc Người được bảo hiểm mất tích và Tòa án có quyết định tuyên bố là mất tích do tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm (với điều kiện và quyền lợi chi tiếttại đây)

Các rủi ro được bảo hiểm nêu trên phải xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam và trong thời hạn bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Ưu thế vượt trội trên thị trường

 • Bảo hiểm PVI – Nhà bảo hiểm chuyên nghiệp số 1 Việt Nam – chuyên cung cấp sản phẩm bảo hiểm với quyền lợi ưu việt và chi phí hợp lý.
 • Chương trình bảo hiểm thiết thực, quyền lợi ưu việt với chi phí hợp lý.
 • Thủ tục tham gia và bồi thường nhanh chóng, đơn giản.

Biểu phí bảo hiểm và các tài liệu khách hàng cần tham khảo:

Liên hệ: Bảo hiểm PVI Tây Ninh
Trụ sở chính:  198 Đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại:  0908 587 191
Email: bichptn@pvi.com.vn / Website: www.pvitayninh.com

Liên hệ
PVI Tây Ninh, Hân hạnh phục vụ Quý Khách
Tư vấn viên