BH hàng hóa xuất nhập khẩu

I.  HÀNH TRÌNH ĐƯỢC BẢO HIỂM

Hành  trình được bảo hiểm bắt đầu từ khi hàng hóa bắt đầu được  chất xếp lên phương tiện vận chuyển và kết thúc khi tháo dỡ khỏi phương tiện vận chuyển tại điểm đến cuối cùng ( tùy quy định trong hợp đồng ngoại thương ).

II. ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 

Hiện tại PVI áp dụng quy tắc bảo hiểm ICC (A), (B) & (C) ngày 1.1.09 của Hiệp Hội Bảo Hiểm London. Tùy thuộc vào tính chất loại hàng hóa mà quý vị lựa chọn điều kiện bảo hiểm cho phù hợp. 

 

 

III. PHÍ BẢO HIỂM VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM  HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Số tiền bảo hiểm = tối đa 110% giá trị invoice của lô hàng , hoặc 100% CIF, 110% CIF, 100% CNF, 110% CNF ….. ( 10% là lãi dự tính và các khoản chi phí khác của khách hàng phải chịu nếu lô hàng bị tổn thất ).

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí

Tỷ lệ phí bảo hiểm phụ thuộc vào loại hàng hóa, phương thức đóng gói, phương tiện vận chuyển, tuyến đường  điều kiện bảo hiểm.

Dịch vụ khách hàng:

Liên hệ: Bảo hiểm PVI Tây Ninh

Trụ sở chính: 198 Đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0982 770 061

Email: bichptn@pvi.com.vn /Website: www.pvitayninh.com

Liên hệ
PVI Tây Ninh, Hân hạnh phục vụ Quý Khách
Tư vấn viên